Ge Blod x Västtrafik

FIKTIVT UPPDRAG: En skoluppgift där vi i mindre grupper skulle skapa en kampanj för GeBlod.

BRIEF: Ni har nu fått i uppdrag att ta fram en kampanj för att rekrytera ungdomar i Göteborgsområdet till att lämna blod – det vill säga bli blodgivare. Denna uppgift består i att ta fram en affisch, en inbjudan samt en annons där produkterna har en grafisk design som gör att de väl hänger samman visuellt sett. Betraktaren ska med andra ord snabbt kunna förstå att delar ingår i samma kampanj. 

I uppgiften ingår också att ta fram två valfria produkter eller grafiska lösningar (exempelvis för sociala medier) för kampanjen. I arbetet ingår också att ta fram en produkt som visar att ni kan vara kreativa och tänka ”outside the box”. Dessa tre ”extra” produkter ska också ingå i det övergripande grafiska uttrycket. Ni ska alltså göra sex olika produkter.

RESULTAT: Tillsammans med Fanny Alvermalm, Tova Rane och Rebecca Wahl så skapade vi kampanjen "Röda vagnen". Kampanjen är ett samarbete mellan GeBlod och Västtrafik – för att få fler unga i Göteborg att lämna blod. Det kampanjen kortfattat erbjuder är att unga och studerande får rabatt hos Västtrafik om det anmäler sig till att bli blodgivare och lämnar blod i Röda vagnen.

Syftet med kampanjen är att få fler unga i Göteborgsområdet att bli blodgivare. Många unga och studenter åker kollektivt och vill gärna spara in pengar. Syftet är därför att samtidigt som fler blir blodgivare så får kampanjen fler att köpa ett månadskort – på så sätt får Västtrafik fler kunder. Sist men inte minst vill vi sprida GeBlod genom att skapa en uppseendeväckande kampanj som är svår att missa.

Vi har valt de grafiska produkterna, deras placering samt utformning utifrån målgruppen och var de befinner sig – på hållplatsen, på spårvagnen och på mobilen.

geblod_kampanj_europatavla_mockup_grupp5
geblod_kampanj_inbjudan_mockup_grupp5
geblod_kampanj_SoMe_feed_grupp5
geblod_kampanj_affisch_mockup_grupp5