Merchandise för föreningen BL*CK. Föreningen består av unga personer från olika bakgrund som med hjälp av kulturella evenemang strävar efter mångfald och jämlikhet inom kulturlivet i Göteborg. Föreningen heter BL*CK med en * i mitten för att lämna namnet öppet till tolkning. 
Roll: Illustratör, Grafisk designer och Final art
Kund: BL*CK i uppdrag av ABF Göteborg
Frilansuppdrag
Back to Top