Infografik

En stor del av mitt arbete under min praktik på Boid bestod av att göra infografik och symboler till olika projekt. 
Ett projekt som jag arbetade främst med heter "normkreativ energi" och handlar om genus och energi. 
Ämnen som behövdes kommuniceras var ganska komplexa och skulla användas av forskare som är aktiva inom projektet
Artboard 1-100

Boid arbetar med många forskningsprojekt och även då ansökan för forskningsprojekt. Jag fick även uppdrag att kommunicera en projektansökan med hjälp av infografik. Nedan är ett exempel på en applikation som ska hjälpa kulturintresserade hitta sina intresse med budgeten i fokus

Forskningsprojekt-07
infographic