Cover art och visuals för bandet SENIGÅR.​​​​​​​ Samarbetet resulterade i en 30 minuters lång animation. 
Roll: Motion designer och illustratör
Kund: Bandet SENIGÅR
Frilansuppdrag
Back to Top